Joukkue

Anttila Lenni
Hakkarainen Teemu
Hautakangas Eemeli
Hurme Erik
Järvenpää Urho
Kesänen Nuutti
Kullas Eetu
Mäkelä Ahti
Kaasalainen Joona
Kokkoniemi Juuso
Kokkoniemi Otto
Koskela Misa
Leskelä Veera
Liuska Miio
Pietikäinen Otso
Vattu Aleksi
6
Kuusisto Joonatan

Toimihenkilöt

Haapajärven Kiilat Ry

PL 50

85801 Haapajärvi

puh. 040 5524444

haapajarvenkiilat@gmail.com